Εγγυήσεις

Όλα τα προϊόντα που αγοράζετε από το κατάστημά μας καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις που προβλέπουν οι εκάστοτε κατασκευαστές ή αντιπρόσωποι-εισαγωγείς.